พิธีต้อนรับผู้อำนวยการเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ เนื่องในวันเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

คณะครู นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ให้เกียรติร่วมพิธีต้อนรับผู้อำนวยการเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ เนื่องในวันเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ในวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 โดยท่านผู้อำนวยการเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ พร้อมด้วยครูและแขกผู้มีเกียรติศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนและร่วมมุทิตาจิต ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับเงินช่วยเหลือฯ 2,000 บาท

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กำหนดจ่ายเงินแก่ผู้ปกครองตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) คนละ 2,000 บาท ให้ผู้ปกครองเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมารับเงินสดได้ที่ฝ่ายการเงิน ห้องอำนวยการ อาคาร 1 ตามวันเวลาดังนี้

วันอังคารที่ 7 ก.ย 64
09.00-11.30 น. ชั้น ม.1
13.00-15.30 น. ชั้น ม.2

วันพุธที่ 8 ก.ย. 64
09.00-11.30 น. ชั้น ม.3
13.00-15.30 น. ชั้น ม.4

วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64
09.00-11.30 น. ชั้น ม.5
13.00-15.30 น. ชั้น ม. 6

ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การหยุดเรียนแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน) 27 กค. – 6 สค. 2564

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประกาศปิดเรียน On Site ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 โดยให้ดำเนินจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On-Air หรือ On-Hand ดังนี้

1. ให้นักเรียนเรียนรู้จากที่บ้าน (Learn From Home)
2. จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนปกติ และตามรูปแบบครูประจำวิชากำหนด (Online, On-Air หรือ On-Hand)
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกวดขันนักเรียนให้ในการเรียนออนไลน์ตามกำหนด และให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา