มอบทุนการศึกษา (กสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้มอบทุนการศึกษา จาก กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษให้กับนักเรียน จำนวน 7 คน ทุนละ 2,000 บาท (สองพันบาท) รวมเป็นเงิน 14,000 บาท เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม 2563

ศิษย์เก่าพพย. มอบกลองชุดและคีย์บอร์ด

คุณอิทธิพล สุธรรมมา และคุณกิตติศักดิ์ เมาลี ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้มอบกลองชุดและคีย์บอร์ดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรีแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีสมาพันธ์ศิษย์เก่าและผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยาเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

งานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 2563

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนจัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ครูกรองนภา ผกาผล ,ครูฉัตรชัย พัฒนากุล และครูวรเชษฐ์ ยะอนันต์ มีแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ตัวแทนชุมชน องค์กร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูทั้ง 3 ท่าน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยารับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สพม.36

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จาก คณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ และคณะศึกษานิเทศก์ มีผู้บริหารและคณะครูร่วมรับการนิเทศอย่างพร้อมเพรียง

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

กิจกรรมการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร

งานจราจรในโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร ร่วมกับงานจราจร สภ.อ.พาน และบริษัทกรีนวิงส์ สาขาเชียงราย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 47 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ ลานเพลิน โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำกิจกรรมทางคลินิคและชุมชนให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

มหาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะแพทย์ศาสตร์อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพศศึกษา และเก็บข้อมูลงานวิจัยในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.4,ม.5 และ ม.6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี นายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเจริญ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้