h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

กิจกรรมวิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่ 3

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่ 3 PPY Mini Marathon 2023 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ขอเรียนเชิญนักกีฬาและผู้สนใจในกิจกรรมการวิ่ง ร่วมกิจกรรมวิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่ 3 PPY Mini Marathon 2023 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.phanpiset.ac.th/run2023

โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ

นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยามอบหมายให้ นางสาวยุวนุช ปักษิณ นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย บ้านริมกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและผู้เข้าร่วมรับการอบรม

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำโดยนายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยาและนางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน จำนวนทั้งหมด 3 รายการ โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับ ม.4-6 และการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆ รายการมา ณ โอกาสนี้

การแข่งขันวงดนตรีคอมโบ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2566

นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีคอมโบ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2566 โดยวงดนตรี p.p.y.band ที่ได้รับรางวัลที่ 4 ชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท จากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 10 วง ในการแข่งขันวงดนตรีคอมโบ นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี ณ เวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อคืนวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566

กิจกรรมเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2565

นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรม (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 โดยมีกิจกรรมสูทกรรม อบรมปฐมพยาบาล การเดินสำรวจ “ลูกเสือกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดบ้อม” เดินทางไกล โดยตลอดระยะทางมีฐานกิจกรรมต่างๆ

วันครู ประจำปี 2566

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี 2566

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยนางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำคณะครูแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

กิจกรรมวันตรุษจีน 2023

กิจกรรมวันตรุษจีน 2023

นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน 2023 โดยมีการประกวด Miss Chinese PPY ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย มีการจัดกิจกรรมฐานพู่กันจีน เขียนคำอวยพรตรุษจีน ฐานเป่าหมึกจีน ฐานตัดกระดาษ ฐานประดิษฐ์โคมไฟจีน ในวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 ณ หน้าอาคารเรียนสันติสุข โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือ

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภูริชญา เมืองใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3🥇ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือ Chiangrai sports Taekwondo Championshipas 2022 ประเภท รำ อายุ12-14 ปี รุ่นนํ้าหนักเกิน 42-46 kg วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย

เว็บไซต์การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

ระหว่างวันที่ 26-19 ตุลาคม 2565 รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคเพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Partamentary Forum (APPF 30) เพื่อหารือเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 : Parliaments and the Post-COVID-19 Sustainable Development” ณ อาคารรัฐสภา ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถรับทราบและร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้จากเว็บไซต์ https://web.parliament.go.th/view/63/APPF30/EN-US หรือคลิกที่แบนเนอร์ด้านบน