นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำกิจกรรมทางคลินิคและชุมชนให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

มหาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะแพทย์ศาสตร์อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพศศึกษา และเก็บข้อมูลงานวิจัยในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.4,ม.5 และ ม.6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี นายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเจริญ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

สามารถสมัครได้ทุกวันที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หรือ ทางออนไลน์ได้ที่

http://gg.gg/iczzy