h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 รองกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา พร้อมด้วย นางสาวแพรไหม จุมปูป้อ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนางสุพรรณี กุนา หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา มอบหมายให้นางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กิจกรรม 1 มหกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย และโครงการละอ่อนจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อำเภอพาน ป่าแดด แม่สรวย เวียงป่าเป้า และแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิทยาคม โดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดบูธส่งเสริมอาชีพ และร่วมแข่งขันวงดนตรีสตริง

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา มอบหมายให้นางกีรติกา แสนมา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอพาน

ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครู ครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

This will close in 20 seconds