วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

สามารถสมัครได้ทุกวันที่โรงเรียนพานพิเศษพิทยา หรือ ทางออนไลน์ได้ที่

http://gg.gg/iczzy

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา การแสดงดนตรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือแก่นักเรียนที่จบการศึกษา