รวมรูปกิจกรรมโรงเรียน

ศิษย์เก่าพพย. มอบกลองชุดและคีย์บอร์ด

คุณอิทธิพล สุธรรมมา และคุณกิตติศักดิ์ เมาลี ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้มอบกลองชุดและคีย์บอร์ดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรีแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีสมาพันธ์ศิษย์เก่าและผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยาเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

งานมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 2563

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 โรงเรียนจัดงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ครูกรองนภา ผกาผล ,ครูฉัตรชัย พัฒนากุล และครูวรเชษฐ์ ยะอนันต์ มีแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ตัวแทนชุมชน องค์กร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูทั้ง 3 ท่าน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา การแสดงดนตรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือแก่นักเรียนที่จบการศึกษา