ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับเงินช่วยเหลือฯ 2,000 บาท

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กำหนดจ่ายเงินแก่ผู้ปกครองตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) คนละ 2,000 บาท ให้ผู้ปกครองเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมารับเงินสดได้ที่ฝ่ายการเงิน ห้องอำนวยการ อาคาร 1 ตามวันเวลาดังนี้

วันอังคารที่ 7 ก.ย 64
09.00-11.30 น. ชั้น ม.1
13.00-15.30 น. ชั้น ม.2

วันพุธที่ 8 ก.ย. 64
09.00-11.30 น. ชั้น ม.3
13.00-15.30 น. ชั้น ม.4

วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64
09.00-11.30 น. ชั้น ม.5
13.00-15.30 น. ชั้น ม. 6

ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การหยุดเรียนแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน) 27 กค. – 6 สค. 2564

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประกาศปิดเรียน On Site ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 โดยให้ดำเนินจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On-Air หรือ On-Hand ดังนี้

1. ให้นักเรียนเรียนรู้จากที่บ้าน (Learn From Home)
2. จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนปกติ และตามรูปแบบครูประจำวิชากำหนด (Online, On-Air หรือ On-Hand)
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกวดขันนักเรียนให้ในการเรียนออนไลน์ตามกำหนด และให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ 

คลิกที่นี่

นักเรียน ม.1 และ ม.4 รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กำหนดให้นักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ในวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3

ม.1 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เวลา 10.00-11.00 น.

ม.4 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เวลา 13.00-14.30 น.