ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพานพิเศษพิทยารับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สพม.36

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จาก คณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ และคณะศึกษานิเทศก์ มีผู้บริหารและคณะครูร่วมรับการนิเทศอย่างพร้อมเพรียง

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

กิจกรรมการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร

งานจราจรในโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร ร่วมกับงานจราจร สภ.อ.พาน และบริษัทกรีนวิงส์ สาขาเชียงราย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 47 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ ลานเพลิน โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำกิจกรรมทางคลินิคและชุมชนให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

มหาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะแพทย์ศาสตร์อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพศศึกษา และเก็บข้อมูลงานวิจัยในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.4,ม.5 และ ม.6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี นายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเจริญ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา