ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เรื่อง การหยุดเรียนแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน) 27 กค. – 6 สค. 2564

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ประกาศปิดเรียน On Site ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 โดยให้ดำเนินจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On-Air หรือ On-Hand ดังนี้

1. ให้นักเรียนเรียนรู้จากที่บ้าน (Learn From Home)
2. จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนปกติ และตามรูปแบบครูประจำวิชากำหนด (Online, On-Air หรือ On-Hand)
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกวดขันนักเรียนให้ในการเรียนออนไลน์ตามกำหนด และให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ 

คลิกที่นี่

นักเรียน ม.1 และ ม.4 รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กำหนดให้นักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ในวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3

ม.1 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เวลา 10.00-11.00 น.

ม.4 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เวลา 13.00-14.30 น.

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแผนการเรียนจำนวน 3 แผน ดังนี้

  1. แผนวิทย์-คณิตฯ
  2. แผนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนทวิศึกษา สาขาช่างยนต์ (เรียนร่วมวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ณ อาคาร 1 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

หรือ สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://www.phanpiset.ac.th/freshy

โรงเรียนพานพิเศษพิทยารับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สพม.36

เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนพานพิเศษพิทยาได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จาก คณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ และคณะศึกษานิเทศก์ มีผู้บริหารและคณะครูร่วมรับการนิเทศอย่างพร้อมเพรียง

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา