h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

กุมภาพันธ์ 2023

You are browsing the site archives for กุมภาพันธ์ 2023.

กิจกรรมวิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่ 3

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมวิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่ 3 PPY Mini Marathon 2023 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ขอเรียนเชิญนักกีฬาและผู้สนใจในกิจกรรมการวิ่ง ร่วมกิจกรรมวิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่ 3 PPY Mini Marathon 2023 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.phanpiset.ac.th/run2023

โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ

นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยามอบหมายให้ นางสาวยุวนุช ปักษิณ นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย บ้านริมกก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและผู้เข้าร่วมรับการอบรม

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำโดยนายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยาและนางกีรติกา แสนมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน จำนวนทั้งหมด 3 รายการ โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับ ม.4-6 และการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆ รายการมา ณ โอกาสนี้