h5
h3
h4
h6
h1
h2
previous arrow
next arrow

มิถุนายน 22, 2022

You are browsing the site archives for มิถุนายน 22, 2022.

วันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2565

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ทำพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ โดยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 ขึ้นที่หอประชุมโรงเรียน

Phanpiset Food Festival 2022

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดกิจกรรม English For Life (Phanpiset Food Festival) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในกรศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย