สิงหาคม 2020

You are browsing the site archives for สิงหาคม 2020.

นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำกิจกรรมทางคลินิคและชุมชนให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา

มหาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะแพทย์ศาสตร์อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพศศึกษา และเก็บข้อมูลงานวิจัยในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.4,ม.5 และ ม.6 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี นายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเจริญ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา