กุมภาพันธ์ 2020

You are browsing the site archives for กุมภาพันธ์ 2020.

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนพานพิเศษพิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา การแสดงดนตรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือแก่นักเรียนที่จบการศึกษา