ศิษย์เก่าพพย. มอบกลองชุดและคีย์บอร์ด

คุณอิทธิพล สุธรรมมา และคุณกิตติศักดิ์ เมาลี ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้มอบกลองชุดและคีย์บอร์ดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรีแก่นักเรียนโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมีสมาพันธ์ศิษย์เก่าและผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยาเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา