โรงเรียนพานพิเศษพิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแผนการเรียนจำนวน 3 แผน ดังนี้

  1. แผนวิทย์-คณิตฯ
  2. แผนศิลป์-คำนวณ
  3. แผนทวิศึกษา สาขาช่างยนต์ (เรียนร่วมวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ณ อาคาร 1 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

หรือ สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://www.phanpiset.ac.th/freshy