พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เป็นประธานเจิมเสื้อและถ้วยรางวัล “วิ่งที่พานพิเศษกับคนพิเศษ ครั้งที่2”