ประกาศขยายเวลาการหยุดเรียนแบบ Onsite (การเรียนที่โรงเรียน) ไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564