ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2563

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.

Leave a Reply