นักเรียน ม.1 และ ม.4 รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนพานพิเศษพิทยา กำหนดให้นักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ในวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 3

ม.1 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เวลา 10.00-11.00 น.

ม.4 รับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เวลา 13.00-14.30 น.