กิจกรรมการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร

งานจราจรในโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร ร่วมกับงานจราจร สภ.อ.พาน และบริษัทกรีนวิงส์ สาขาเชียงราย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 47 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ ลานเพลิน โรงเรียนพานพิเศษพิทยา